English English Hebrew עיברית
מיכלי סולר ניידים
מיכל סולר נייד - הפיתרון האידיאלי למילוי סולר בשטח! כל המיכלי סולר הניידים, הם מתוצרת איטליה ועומדים בתקן אירופאי של בטיחות. פשוט ממלאים את מיכלי הסולר הניידים עם הרכב בתחנת הדלק, ומתדלקים בשטח עם מיכל הסולר תוך קבלת מקור-כח מהמצבר הרכב או המכונה.

מיכל סולר נייד - הפיתרון האידיאלי למילוי סולר בשטח! כל המיכלי סולר הניידים, הם מתוצרת איטליה ועומדים בתקן אירופאי של בטיחות. פשוט ממלאים את מיכל הסולר הנייד עם הרכב בתחנת הדלק, ומתדלקים בשטח עם מיכל הסולר תוך קבלת מקור כח מהמצבר של הרכב / המכונה מיכלי סולר ניידים, מיועדים לשימוש ברכבים, טנדרים, עגלות ועוד, ובנויים מחומרים קשיחים בטוחים לשימוש עם תקנים אירופאים מחמירים. מעוצבים להרמה עם מלגזה כאשר מלאים , והרמה בידים כאשר ריקים המיכלים מגיעים במגוון מידות 125 ליטר, 220 ליטר, 430 ליטר וכוללים, כבלים ומצבטים לחיבור המצבר של הרכב / הכלי המתודלק, ארבעת מטר צינור תידלוק, פיית מילוי קופצת ומשאבה חשמלת 40 ליטר\דקה

 
 

                                  

 ניתן לקבל בתוספת מחיר
 משאבה משודרגת 60 ליטר\ דקה
מונה ליטרים אלקטרוני המורכב בסמוך לידית המילוי